Yaada haaraa dabali

Diiggaa Gaa’iloota Sirna Amantaan Hundeeffamanii, Jooornaalii Seeraa Itoophiyaa, Jildii 4ffaa Lakk. 1. Fuula 205-210 (Norman J Singer (1967)) (Afaan Ingiliffaan)

Afan Oromo

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.