Abrahaam Yohaannis fi Dastaa G/Mikaa’eliin, SEERA BULCHIINSAA ITOOPHIYAA (Barruu Barnootaa, Deeggarsa IQHSH tiin, Finfinnee, 2009 ALA) (Afaan Ingiliffaan)

Afan Oromo

Yaada haaraa dabali

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.