Below is a list of FDRE Cassation Decisions you can download

SEERA DALDALDAA DHUUNFAA FI DHAABBILEE DALDALAA ILAALCHISUUN MURTIIWWAN DHADDACHA IJIBBAATAA FEDERAALAATIIN KENNAMANII (Maannaayee A.Shaagirdii Deebi'aan)
>
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 21ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 20ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 19ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 18ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 15ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 17ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 16ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 14ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 13ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 12ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 11ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 10ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 9ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 8ffaa (Amaariffaan)
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 1ffaa Hanga 7ffaatti (Amaariffaan)